MPU24XXX PISPA 1
FAHZALIZA BINTI AHMAD AFFANDI .

MPU24XXX PISPA 1

PASUKAN INSTITUSI PERTAHANAN AWAM MALAYSIA (PISPA) 1 memfokuskan kepada penguasaan pengetahuan dan kemahiran khusus secara holistik bagi mengukuhkan pembentukan kemahiran insaniah pelajar yang positif.

CLO1 : MEMPAMERKAN KEMAHIRAN KHUSUS BAGI KURSUS BERKAITAN

CLO2: MENUNJUKKAN KEPIMPINAN DAN KERJA BERPASUKAN BERDASARKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN DAN AMALAN POSITIF